Zastosowanie

Podpis elektroniczny jest narzędziem bezpiecznym, uniwersalnym i stosowanym (oprócz rozliczeń z ZUS) także do:

generowania faktur elektronicznych (w tym vat);

rozliczeń podatkowych (e-deklaracje PIT, CIT, PCC, VAT);

kontaktowania się z urzędami samorządowymi, centralnymi oraz z instytucjami, tj. GUS, PFRON, KRS, GIIF, itp;

zabezpieczania ważnych wewnętrznych dokumentów firmowych, potwierdzania autorstwa, np. projektów o różnym charakterze, prac artystycznych zapisanych w postaci elektronicznej;

podpisywania różnego rodzaju umów.