Bezpieczeństwo

Solidne umocowanie prawne i bezpieczeństwo elektronicznego podpisu (na aktualnym poziomie techniki nie jest możliwe sfałszowanie elektronicznej sygnatury) są najważniejszymi powodami jego stosowania w kontaktach urzędowych i biznesowych.

Obecnie prawo do sprzedaży zestawów do używania bezpiecznego e-podpisu mają następujące instytucje: Unizeto Technologies, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Wszystkie formalności można załatwić w ciągu jednego dnia.