Dowody księgowe

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości (10 października 2008 r.) papierowe dowody księgowe, takie jak: wyciągi bankowe, dokumenty kasowe, polecenia księgowania, deklaracje podatkowe, i in.; mogą być po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeniesione na elektroniczne nośniki danych.

Archiwizować elektronicznie można także listy płac (od 1 stycznia 2009 r.). Wymienione nośniki muszą oczywiście spełniać warunki pozwalające na zachowanie w trwałej postaci zawartości tych dokumentów oraz ich odtworzenie (w dowolnym momencie) w postaci wydruku.